MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără partea care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

Data publicarii : 16 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără partea care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa Plan de Management partea1 |  Anexa Plan de Management partea2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este dna. Anca Crăciunaș, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089545, e-mail: Anca.Craciunas@mmediu.ro