MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade

Data publicarii : 17 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa Plan de Management

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este dna. Ramona Zotta Cherăscu, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: Ramona.ZottaCherascu@mmediu.ro