MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare

Data publicarii : 02 Jun 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Modalității de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes național prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare.

Proiect OM | Referat de aprobare

Precizăm că proiectul de ordin a fost semnat de ministrul mediului, apelor și pădurilor la data de 27.05.2020.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoanele de contact:  doamna Doina Cioacă, director, adresă de e-mail: doina.cioacă@mmediu.ro  și doamna Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro  .