MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea Planului de acțiune pentru asprete ( Romanichthys valsanicola) – Salvarea aspretelui (Romanichthys valsanicola) de la dispariție prin reconstrucție ecologică, reproducere dirijată și acțiuni de repopulare

Data publicarii : 17 Mar 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Planului de acțiune pentru asprete ( Romanichthys valsanicola) – Salvarea aspretelui (Romanichthys valsanicola) de la dispariție prin reconstrucție ecologică, reproducere dirijată și acțiuni de repopulare.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa – Plan National de Actiune

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este:  doamna Antoaneta Oprisan, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089543, e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro .