MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Data publicarii : 28 Apr 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Nicolae MANTA, adresă de e-mail: Nicolae.Manta@mmediu.ro .