MMAP supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deșeurilor de baterii şi acumulatori

Data publicarii : 11 Feb 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deșeurilor de baterii şi acumulatori”.

Proiect de HG | Nota de fundamentare                                 

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase>
Persoane de contact: Sabina Irimescu și Leonard Crăciun, consilieri superiori - Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: sabina.irimescu@mmediu.ro;  leonard.craciun@mmediu.ro