MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea a două bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea APM Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANPM, care funcționează în subordinea MMAP și radierea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea APM Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANPM

Data publicarii : 02 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea a două bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și radierea unui bun din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoană de contact este domnul Mircea Stoianescu, Tel: 021 408 9567.