MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

Data publicarii : 16 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare  (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice.
Persoanele de contact sunt: Nicoleta Datcu, e-mail: nicoleta.datcu@mmediu.ro și Sergiu Cruceanu, e-mail: sergiu.cruceanu@mmediu.ro, tel./fax:  021 408 95 42.