MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a bunului cu numărul de identificare MFP 156735, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru corectarea unei erori, precum și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea MMAP - RNP Romsilva

Data publicarii : 13 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorii de inventar a bunului cu numărul de identificare MFP 156735, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru corectarea unei erori, precum și scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat  al  bunurilor din domeniul public  al  statului,  aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, tel: 021 408 95 67.