MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Data publicarii : 17 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiect de HG | Nota de fundamentare | Anexa

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Economico-Financiară.
Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro