MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui imobil înregistrat în inventarul domeniului public al statului și darea în administrare APM Maramureș, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ANPM-ului, care funcționează în subordinea MMAP, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării

Data publicarii : 24 Sep 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui imobil înregistrat în inventarul domeniului public al statului și darea în administrare Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării. 

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Persoana de contact este: domnul  Mircea STOIANESCU, adresă de e-mail: Mircea.stoianescu@mmediu.ro  , tel:  021 408 9567.