MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui bun imobil (constructie+teren) aflat în administrarea MMAP, transmiterea acestuia din administrarea MMAP în administrarea CCR, precum și trecerea bunului imobil - constructie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Data publicarii : 22 Nov 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui bun imobil (constructie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în administrarea Curții de Conturi a României, precum și trecerea bunului imobil - constructie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării .

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Economico - Finaciara.

Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, Telefon : 021/4089567, e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro .