MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu”

Data publicarii : 05 Oct 2020

MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu”.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Investiții. Persoana de contact este doamna Camelia Voicu, consilier superior, tel: 021 408 9556, email: camelia.voicu@mmediu.ro