MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”

Data publicarii : 25 Nov 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administraţia Naţională “Apele Române”.
Persoana de contact este doamna Liliana Michineci, e-mail: liliana.michineci@rowater.ro, tel 0720 532 082