MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Naționale de Mediu

Data publicarii : 02 Dec 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Naționale de Mediu, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Proiect de HG | Nota de fundamentare | Anexa

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Economico-Financiară.
Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro