MMAP supune dezbaterii publice ​proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea AFM, prevăzute în anexa nr. 12 la HG 1.705/2006

Data publicarii : 30 Jan 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Administraţia Fondului Pentru Mediu.
Persoana de contact este doamna Andreea Coman, e-mail: andreea.coman@afm.ro