MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru modificarea HG nr.858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea și completarea HG nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu

Data publicarii : 21 Feb 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu.

Proiect de HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a ministerului, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării - Serviciul Controlul Poluării și Protecția Atmosferei (DGEICP-SCPPA).

Persoana de contact este dna Marinela Ștefan, consilier superior în cadrul DGEICP-SCPPA,  e-mail: marinela.stefan@mmediu.ro .