MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”

Data publicarii : 20 Feb 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilț Sud”.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici și Strategii în Silvicutură.

Persoana de contact este:  domnul Dănuț Iacob, director, e-mail: danut.iacob@map.gov.ro , tel: 0723.667.322.