MMAP supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”

Data publicarii : 09 Jun 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii Hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcţia Investiţii, telefon: 0741485040, persoană de contact: Lăcrămioara Vlad - Consilier superior.