MMAP supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021

Data publicarii : 04 Jun 2020

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 – 14 mai 2021, pe care l-a supus consultării publice.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, având în vedere prevederile dispozițiile art. 1 pct.1 și 6 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 11.06.2020, ora 11.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 – 14 mai 2021.

Anunț Proiect Ordin Referat de aprobare | Anexele 1-6 | Anexa 7 

Recomandările, propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, cel târziu în data de  10.06.2020 sau se transmit la adresa virgil.pitu@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail virgil.pitu@mmediu.ro.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la platforma Cisco Webex, disponibilă la adresa https://mmap.webex.com/mmap/j.php?MTID=mec34f328f5328e9ff818d8b83a9fa427, în baza la Meeting number (access code): 163 448 9187 și a parolei (Meeting password): 2BgCpu3XRX2

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.