MMAP supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021

Data publicarii : 05 May 2020

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021, pe care îl supune consultării publice.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexele 1 - 6 | Anexa 7

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Menționăm că centralizatoarele studiilor de evaluare a speciilor de faună sedentară aferente anului 2020 sunt postate la adresa http://www.mmediu.ro/articol/efective/699.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro.