MM supune transparenței proiectul de Ordin privind completarea art. 16 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc ...

Data publicarii : 04 Sep 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind completarea art. 16 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, telefon 021/408.95.26.

Persoanele de contact sunt: Sabina Irimescu, Leonard Crăciun, consilieri superiori, Flavius Mihai Ardelean Motoc, director – Direcția Gestionarea Deșeurilor,e-mail: sabina.irimescu@mmediu.ro , leonard.craciun@mmediu.ro  si flavius.ardelean@mmediu.ro  .