MM supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu

Data publicarii : 28 Aug 2019

În vederea promovării proiectului de ordin privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu,  Ministerul Mediului supune dezbaterii publice pentru o perioadă de 30 de zile, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare | Anexa_Plan de Management | Anexa 1Anexa 2

Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site. Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului pentru primirea comentariilor și observațiilor sunt doamna Ramona Zotta-Cherascu, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro.