MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea Planului de management și al Regulamentului Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte arii naturale protejate de interes național incluse

Data publicarii : 14 Sep 2018

În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Planul de management și Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte arii naturale protejate de interes național incluse.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoană de contact este doamna dr.Doina CIOACĂ, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, telefon 021/4089636, e-mail: doina.cioaca@mmediu.ro.