MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1450/2010

Data publicarii : 27 Apr 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de OM privind modificarea și completarea  Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1450/2010.

Proiect de OM | Referat de aprobare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Administraţia Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este doamna Andreea Bălan, adresă de e-mail: andreea.balan@afm.ro .