MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare

Data publicarii : 01 Jun 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării.
Persoanele de contact sunt:  dna Corina Bogdănescu, e-mail: corina.bogdanescu@mmediu.ro  și dna Ecaterina Szabo, e-mail: ecaterina.szabo@mmediu.ro , fax: 021-316.04.21.