MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, dupa caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

Data publicarii : 07 Sep 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, dupa caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Economico- Financiara.

Persoana de contact este domnul  Mircea STOIANESCU, adresă de e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro , Tel: 021/4089567.