MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi după caz casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Data publicarii : 10 Aug 2018

MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi după caz casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi după caz casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului.
Persoana de contact este domnul  Mircea Stoianescu, adresă de e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro,  telefon: 021 408 95 67