MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Data publicarii : 07 Sep 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Persoanele de contact sunt: dna presedinte Adi CROITIRU, adresă de e-mail: adi.croitoru@ananp.gov.ro și dna Roxana IONESCU, adresă de e-mail: Roxana.Ionescu@mmediu.ro