MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" S.A., Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti

Data publicarii : 23 Aug 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" S.A., Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Evaluare Impact Și Controlul Poluării. Persoana de contact este Dna. Liliana Jaravete, adresă de e-mail: liliana.jaravete@mmediu, fax: 021 / 3160421.