MM supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

Data publicarii : 25 Jul 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat.

Proiect de HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 1a | Anexa 1b | Anexa 2 | Anexa 2a | Anexa 2b

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoanele de contact este domnul  Paul Șerbănescu, adresă de e-mail: paul.serbanescu@afm.ro