MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Data publicarii : 12 May 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de HG Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Proiect de HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase.

Persoană de contact este domnul: Ion Nae Mușetoiu, consilier superior – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: ionut.musetoiu@mmediu.ro .