MM anunță dezbaterea publică a proiectul de HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Data publicarii : 01 Oct 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) și Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate (ANANP) supun dezbaterii publice proiectul de  HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Dezbaterea publică organizată conform dispozițiilor art.6 din legea transparenței se va desfășura la sediul MM, din D-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, vineri, 05.10.2018, începănd cu ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței publice include dezbateri referitoare la domeniile de interes public ce urmează a fi abordate, precum textele de lege modificatoare și completatoare ale dispozițiilor HG nr. 997/2016, propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, respectiv observațiile și recomandările privind proiectul de act normativ în discuție.

Persoana de contact din cadrul ANANP, desemnată responsabilă pentru relația cu sociatatea civilă,  este dna Adi CROITIRU, președinte (adresă de e-mail: adi.croitoru@ananp.gov.ro ).

Vezi proiectul de HG