Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic, pe care îl supune consultării publice.

Data publicarii : 07 Aug 2020

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic, pe care îl supune consultării publice.

Referat  Proiect de Ordin

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Managementul Resurselor Cinegetice, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro