În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor

Data publicarii : 29 Jul 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 923/2018 privind aprobarea Metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Proiect de modificare Ordin executori ANAR    Anexe noi Ordin executori

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoanele de contact sunt:  domnul Claudiu NUTĂ, adresă de e-mail: claudiu.nuta@rowater.ro.

                                                doamna Monica Popescu, adresă de e-mail: monica.popescu@mmediu.ro