Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, de către Primăria municipiului Reșița a terenului în suprafaţă de 23,0566 ha, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”

Data publicarii : 13 Oct 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, de către Primăria municipiului  Reșița a terenului în suprafaţă de 23,0566 ha, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea Calotă, adresă de e-mail: mircea.calota@mmediu.ro

Hotărâre de Guvern   Notă de Fundamentare