Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind regimul deșeurilor

Data publicarii : 08 Sep 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind regimul deșeurilor.

Proiect de Lege | Expunere de motive

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării la MMAP, Direcția Gestionarea Deșeurilor.

Persoană de contact: dna. Simona Ghiță, consilier superior, e-mail: simona.ghita@mmediu.ro.