În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

Data publicarii : 05 Aug 2020

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, pe care îl supune consultării publice.

Notă de Fundamentare    Hotărâre de Guvern

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția  Managementul Resurselor Cinegetice, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Sima Emilia, e-mail: emilia.sima@mmediu.ro.

 

04.09.2020

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului  privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, având în vedere prevederile dispozițiilor art. 1 pct. 1 și 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernul nr. 668/2020 privind prelungirea   stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 25.08.2020, ora 11.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de hotărăre a Guvernului privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

Recomandări și propuneri concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, cel târziu în data de 24.08.2020, ora 12.00, sau se transmit la adresa de e-mail: emilia.sima@mmediu.ro.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail: emilia.sima@mmediu.ro.

Menționăm că participarea la dezbaterea publică este condiționată de conectarea la platforma Cisco Webex, disponibilă la adresa http://webex.com, în baza la Meeting number (access code): 1639873323 și a parolei (Meeting password): JGzsSTgZ423.

Persoana de contact: Sima Emilia-Maria, e-mail: emilia.sima@mmediu.ro