MMAP supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

Data publicarii : 19 Feb 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, tel/fax: 0213169765