MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobată prin ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1106/2018

Data publicarii : 19 Feb 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră aprobată prin ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1106/2018.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: doamna Ivășchescu Natalia Iulia e-mail: iulia.ivaschescu@map.gov.ro, tel/fax: 0213169765