MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea derogării în scop științific, pentru unele specii de păsări

Data publicarii : 12 Feb 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea derogării în scop științific, pentru unele specii de păsări.

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Directia Biodiversitate.
Persoana de contact este: doamna Dr. Nela MIAUTĂ - Consilier superior în cadrul Direcției Biodiversitate, e-mail: nela.miauta@mmediu.ro, mobil 0754231517, telefon 021-4089545.

10.07.2020

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de păsări.

În baza art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, având în vedere prevederile dispozițiile art. 1 pct.1 și 6, din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 15.07.2020, ora 09.00, în sistem video-conferință, dezbatere publică având ca obiect proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de păsări.

Recomandările, propunerile concrete cu privire la conținutul proiectului de act normativ supus dezbaterii publice, se depun de către participanți, în scris, la Registratura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bulevardul Libertății nr. 12sector 5, București, cel târziu în data de 14.07.2020, ora 12.00 sau se transmit prin e-mail la adresa: nela.miauta@mmediu.ro.  

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit la adresa: nela.miauta@mmediu.ro.

Persoană de contact: Dr. Biolog Nela MIAUTĂ - consilier superior în cadrul Direcției Biodiversitate (Tel. 0754231517; nela.miauta@mmediu.ro).