MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Data publicarii : 26 Feb 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 1a | Anexa 1b | Anexa 2 | Anexa 2a | Anexa 2b 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoană de contact este doamna Denisa Penciu, adresă de e-mail: denisa.penciu@afm.ro .