MM supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră și faună sălbatice în scopul cercetării științifice

Data publicarii : 08 Feb 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră și faună sălbatice în scopul cercetării științifice.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este domnul Stefan PASMANGIU, e-mail Stefan.Pasmangiu@mmediu.ro.