MM supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului 780/2008 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Data publicarii : 04 Feb 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului 780/2008 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Proiect HG | Notă de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția de Schimbari Climatice si Dezvoltare Durabila.

Persoana de contact este d-na Nicoleta Datcu, e-mail:  Nicoleta.Datcu@mmediu.ro .