MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor

Data publicarii : 04 Feb 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind aprobarea metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase.

Persoana de contact este doamna Cecilia Martin, e-mail cecilia.martin@mmediu.ro .